Bekende Gentenaar Bob Van Damme

Bekende Gentenaar Bob Van Damme

Misschien wel Negenduusts grootste inspiratie, opa Bob Van Damme. Hij werkte voor de Gentse vakbond, speelde in Gentse toneelgroepen en presenteerde bijna twintig jaar de Stroppenstoet tijdens de Gentse Feesten. Hij deed onze liefde voor Gent alleen maar opflakkeren.